Cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất-newupdate

Tôi mua một mảnh đất từ năm 1978, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nay đã bị mất. Xin cho biết, việc này có ảnh hưởng gì không và muốn làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm gì?

Trả lời:

Trường hợp của bạn có thể làm đơn nêu rõ lý do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gửi UBND nơi cấp để phòng Tài nguyên và Môi trường quận hay Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất TP biết, xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận bị mất. Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bị mất nộp tại văn phòng đăng ký nhà đất gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ bị mất, có xác nhận của UBND phường sở tại.

– Các giấy tờ khác có liên quan tới sổ đỏ đã cấp (nếu có).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký nhà đất sẽ thẩm tra hồ sơ, lập thông báo niêm yết công khai danh sách sổ đỏ bị mất tại trụ sở văn phòng và chuyển thông báo về cho UBND nơi có địa chỉ cấp sổ đỏ để niêm yết công khai tại trụ sở. Trường hợp sổ đỏ do UBND TP cấp, văn phòng đăng ký nhà đất quận huyện sẽ gửi thông báo cho văn phòng đăng ký nhà đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất TP để chỉnh lý hồ sơ địa chính và đưa hồ sơ gốc chuyển lại quận huyện xét cấp lại sổ đỏ cho bạn.

Bạn có nghĩa vụ thực hiện đăng tải thông tin việc mất sổ đỏ của mình trên báo 3 số liên tục, để sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mất sổ đỏ trên báo và niêm yết công khai, UBND sở tại sẽ kiểm tra xác nhận có khiếu nại gửi về văn phòng đăng ký nhà đất không. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, sau khi nhận được xác nhận của UBND không có khiếu nại, văn phòng đăng ký nhà đất sẽ căn cứ vào hồ sơ địa chính gốc, dự thảo sổ đỏ cho trường hợp bị mất để trình UBND ký cấp sổ đỏ mới theo quy định. Mã số của sổ đỏ mới được cấp lấy theo mã số của sổ đỏ cũ, có thêm số (01).

Trường hợp đã cấp lại sổ đỏ nhưng ông lại tìm thấy sổ bị mất trước đó, phải có trách nhiệm nộp lại cho UBND (nơi có đất được cấp sổ), chuyển về cơ quan địa chính thuộc cấp có thẩm quyền để hủy bỏ.

(Theo KT&ĐT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *