Đính chính chứng nhận quyền sử dụng đất-newupdate

Xin cho biết những trường hợp nào được đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở?
> Sửa diện tích đất trong sổ đỏ

Trả lời:

Điều 25 Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 9/5 quy định:

– Khi phát hiện nội dung về đất hoặc tài sản gắn liền với đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng có sai sót về nội dung thì Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, đính chính. Đối với giấy chứng nhận do UBND TP cấp thì Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng đăng ký đất nhà (thuộc Sở Tài Nguyên Môi trường và Nhà đất) thực hiện việc đính chính.

– Trường hợp phải đính chính sơ đồ thửa đất và tài sản gắn liền với đất mà làm cho sơ đồ thửa đất, sơ đồ tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận không rõ ràng thì vẽ lại sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền vào trang bổ sung. Trang bổ sung phải được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai của Phòng Tài nguyên và Môi trường với trang ba của giấy chứng nhận.

– Việc đính chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận được thực hiện khi có đơn hoặc văn bản phát hiện có sai sót về nội dung ghi trên giấy chứng nhận, có ý kiến thẩm định bằng văn bản của văn phòng đăng ký đất nhà quận, huyện hoặc biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện.

Điều 26 quy định việc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp như sau:

– Trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất, những biến động sau đây phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận đã cấp:

+ Những biến động về đất.

+ Nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc bị tiêu hủy hoặc bị phá dỡ. Nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc xây dựng lại làm thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính.

+ Diện tích rừng cây hoặc cây lâu năm có thay đổi.

– Thẩm quyền chỉnh lý biến động về đất.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện chỉnh lý biến động về tài sản gắn liền với đất.

(Theo KT&ĐT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *