Hỗ trợ nhà cho người làm cách mạng-newupdate

Theo quy định của Nhà nước về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 cải thiện nhà ở, trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thế nào?

Trả lời:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở quy định người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, được quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2005 thì được Nhà nước hỗ trợ theo các quy định sau:

– Trường hợp khi mua nhà đang thuê thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP thì được miễn tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ hoặc được giảm 80% tiền sử dụng đất đối với nhà một tầng và nhà nhiều tầng một hộ ở, nhưng diện tích để tính số tiền được giảm không vượt quá định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

– Trường hợp hộ gia đình có người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định mà đã mất thì vợ (hoặc chồng) còn sống được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ theo mức nêu trên. Trong trường hợp cả vợ và chồng thuộc đối tượng được hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp. Mức giảm tiền sử dụng đất quy định tại điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở hoặc công nhận đất ở.

– Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở từ trước đến nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở nếu người đó còn sống thì được hỗ trợ 25 triệu đồng. Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ có vợ hoặc chồng thì thực hiện việc hỗ trợ theo quy định:

– Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định đã mất thì vợ (hoặc chồng) còn sống được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ 25 triệu đồng;

– Trường hợp cả vợ và chồng đều thuộc đối tượng quy định mà cả hai còn sống đến ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì mỗi người được hỗ trợ 25 triệu đồng.

(Theo KT&ĐT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *