Mua nhà 61 khi đã chuyển nhượng-newupdate

Những trường hợp đã tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở từ những năm trước và đã qua nhiều lần chuyển nhượng sẽ áp dụng chính sách nào khi đăng ký mua nhà theo NĐ 61/CP?

Trả lời:

Ông Lê Hồng Quân, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, cho biết, đối với trường hợp trên, nếu việc sử dụng diện tích nhà ở ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện mà hộ được nhận chuyển nhượng hợp đồng nhà ở chưa ký lại hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà đất thì những hộ này vẫn được quyền mua nhà ở theo NĐ 61/CP.

Người mua nhà không phải lập lại hợp đồng thuê nhà ở nhưng phải nộp một khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Các hộ gia đình đã thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở trước ngày 22/10/1998 khi mua nhà theo NĐ 61/CP phải nộp khoản lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở là 50.000 đồng cho một lần chuyển dịch. Trường hợp đã chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở sau ngày 22/10/1998 khi mua nhà theo NĐ 61/CP phải nộp khoản lệ phí bằng 1% giá nhà và đất mua theo NĐ 61/CP.

(Theo Tuổi Trẻ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *