Quy định với nơi cấp giấy phép XD-newupdate

Hiện nay ở Hà Nội, nhất là vùng ven đô, nhân dân xây dựng nhà cao tầng rất nhiều. Tuy nhiên việc xin giấy phép xây dựng còn nhiều điều bất cập, nhất là về trách nhiệm của cơ quan cấp phép. Những quy định cụ thể đối với cơ quan này như thế nào?

Trả lời:

Điều 67, Luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng như sau:

– Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về việc cấp giấy phép xây dựng.

– Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với nhà riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá 15 ngày.

– Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm.

– Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định.

– Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đối với những công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

-Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép xây dựng.

(Theo KT&ĐT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *