Thay đổi diện tích khi đổi giấy hồng-newupdate

Nhà chúng tôi ở khu vực quy hoạch hẻm “treo” của TP HCM từ 10 năm nay. Trước đây khi làm giấy hồng theo nghị định 60, cơ quan chức năng đã cắt phần đất nằm trong quy hoạch, không ghi nhận trên giấy hồng. Vậy nay làm thủ tục đổi sang giấy hồng mới, phần đất đó có được ghi nhận trên giấy hay không?

Trả lời:

Khi xem xét cấp giấy hồng mới theo quyết định 54 ban hành ngày 30/3/2007 của UBND TP thì đối với nhà đất chưa có giấy tờ chủ quyền hợp lệ, phần diện tích không phù hợp quy hoạch cũng được xét tương tự như quyết định 04 ban hành trước đây. Nghĩa là cơ quan cấp giấy chứng nhận cũng căn cứ vào thời điểm tạo lập nhà đất trước hay sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố quy hoạch mà công nhận hay không công nhận phần diện tích không phù hợp quy hoạch.

Do vậy bạn có thể tự đối chiếu với quy định để biết phần diện tích đất của mình có được xem xét công nhận quyền sử dụng hay không. Nếu thuộc diện được công nhận, có thể liên hệ UBND quận nơi căn nhà tọa lạc để được hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp giấy hồng theo quy định mới.

(Theo Tuổi Trẻ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *